KNJIŽEVNIK BRANKO HOFMAN (1929–1991)

»Rad bi poudaril tisto konstanto pisateljskega poklica, ki jo vrtinci časa večkrat prekrijejo: avtonomijo duha in ustvarjanja.«

Branko Hofman, Pogovori s slovenskimi pisatelji, Cankarjeva založba Ljubljana, 1978

Branko Hofman je bil slovenski  književnik, ki je s svojimi deli zaznamoval obdobje po drugi svetovni vojni do začetka 90-ih let 20. stoletja. Branko Hofman je bil rojen v Rogatcu, kjer je obiskoval prvi razred osnovne šole. Nato se je družina preselila v Maribor, kjer je šolanje nadaljeval. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral primerjalno književnost in filozofijo. Od leta 1963 do 1968 je bil urednik in novinar pri časopisu Večer, nato pa do upokojitve urednik pri Državni založbi Slovenije. Leta 1984 se je preselil v Horjul, kjer je živel do svoje smrti.

Zapuščino Branka Hofmana je njegova vdova podarila občini Rogatec v spomin na njegov rojstni kraj. Hofmanovo književno delo je ohranjeno v obsežni in raznoliki dokumentaciji. To so njegovi rokopisi in tipkopisi pesmi, dram, literarnih  kritik, tekstov za radijske oddaje, objav v časopisju in revijah ter časopisni in revijalni  članki z objavljenimi Hofmanovimi deli. Velik del zapuščine obsegajo časopisni izrezki z ocenami njegovih literarnih del, ki so jih napisali literarni kritiki. Tu je še gradivo njegovega uredniškega delovanja, dela v društvih, založniška korespondenca, korespondenca s stanovskimi kolegi in drugo.

V osebno zapuščino sodijo pisma, fotografije, osebni dokumenti in predmeti, knjižni fond, pohištvo, umetniška dela.

Stalna spominska razstava predstavlja le majhen izbor zapuščinskega gradiva, ostalo hrani Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.


Exhibitions and events

Razstava Kuharca: Ali kako so kuhale gospodinje v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja

Permanent exhibition

Razstava pokrajinskega muzeja Celje Kuharca: Ali kako so kuhale gospodinje v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja Več kot 500 eksponatov prikazuje razvoj kuhinj na Celjskem v času hitre...

Activities from this museum

Moj dedek rokodelec (4)

Vsebina programa: ogled Dvorca Strmol z vodstvom 4 doživljajske etnografske...

Moj dedek rokodelec (3)

Vsebina programa: ogled Dvorca Strmol z vodstvom 3 doživljajske etnografske...

NIT ČEZ NIT ... ali kako nastane tkanina

NIT ČEZ NIT… ali kako nastane tkanina je program učne delavnice domače obrti,...

Po steklarski poti (4)

1. OGLED STEKLARNE ROGAŠKA SLATINA Trajanje: 1,5 h Steklarna Rogaška s...

Moj dedek rokodelec

Trajanje programa: 3 h Cena po osebi za skupino min. 20 oseb: odrasli 9,50 €...


Suggested Content