Ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in interaktivni program

Dijaki vsebino posameznih razstavnih poglavij spoznavajo z enim od tematskih sklopov v obliki pogovorov, nalog, okrogle mize ali predavanja:

Identiteta (koliko identitet ima posameznik od rojstva do smrti in naš odnos do njih)
Simboli in znaki (zavedno in nezavedno bivanje s simboli od rojstva do smrti)
Dediščina (kako nastaja, kaj je spomin – osebni in kolektivni, pripovedovanje – pravljice, družinske zgodbe, osebne izkušnje)
Glasba (skozi življenje: v družinskem krogu, ob delu, ob zgodovinskih mejnikih …)
Družbene raznolikosti in neenakosti (multikulturnost, etnocentrizem, spolna, starostna, etnična, razredna, verska in poklicna raznolikost)
Medsebojna komunikacija (nekoč in danes, v družini, v lokalni skupnosti, v širnem svetu)
Religija in verovanjski sistemi (od ljudskega verovanja, svetovnih religij, misijonarstvo…)
Stereotipi in tabuji (naši predsodki o 'drugačnih' in kaj vse je lahko tabu)
Vpliv države na posameznikovo identiteto (moč: zaščita ali nadzor, migracije …)


Exhibitions and events from this museum

I, We and Others: Images of my World

The permanent exhibition Between Nature and Culture presents the Slovene and...

Between Nature and Culture

The treasure house of Slovene and non-European heritage of the everyday and...

Activities from this museum

Ogled razstav in ustvarjanje

Po dogovoru tudi za dijake za poglobitev določene teme pripravljamo ustvarjalne...

Ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in interaktivni program

Dijaki vsebino posameznih razstavnih poglavij spoznavajo z enim od tematskih...

Vodeni ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta

Svojevrstna razstava govori o človeku in njegovem umeščanju v svet....

Vodeni ogled razstave Med naravo in kulturo

Dijaki spoznavajo stike Slovencev z zunajevropskimi kulturami ter preko...

Vodeni ogled razstave Med naravo in kulturo

Z izbranimi predmeti na razstavi dijake popeljemo v življenje naših...

Ustvarjamo v glini

Ustvarjalna delavnica v Lončarskem ateljeju SEM.

Odsev daljnih svetov

Pestrost kulturne dediščine zunajevropskih ljudstev učenci spoznavajo...

Skrb za etnološko dediščino v muzeju

Kaj se dogaja s predmeti, ko postanejo muzealija. Kdo in kako skrbi za...

Ogled razstave Med naravo in kulturo in ustvarjalna delavnica

Ogled muzejskih zbirk je dopolnjeno z spoznavanjem posameznih predmetov iz...

Ogled razstave Med naravo in kulturo in ustvarjalna delavnica

Ogled muzejskih zbirk je dopolnjeno z spoznavanjem posameznih predmetov iz...


Suggested Content