Priročnik o nesnovni kulturni dediščini

Priročnik o nesnovni kulturni dediščini je tretja publikacija, ki je izšla v naši knjižni zbirki Priročniki SEM. S publikacijo želimo širši javnosti predstaviti temeljne pojme, aktivnosti in postopke, povezane s sprejetjem Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine leta 2003 in z njeno ratifikacijo v Sloveniji leta 2008 ter njeno implementacijo v našo zakonodajo. Publikacija vsebuje tudi napotke za nosilce, ki bi se radi vpisali v Register žive kulturne dediščine ter pogoje in postopke za morebitne nadaljnje nominacije.


You might also like