Projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se zaključuje s konferenco in razstavo

V sredo, 18. novembra 2015, od 10.00 do 14.00, bo v Cankarjevem domu potekala zaključna konferenca ''Dostopni za vse''. Konferenca bo osvetlila dosežene cilje, aktivnosti in rezultate projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam (september 2013 – november 2015). O tematiki dostopnosti bodo spregovorili vabljeni strokovnjaki, premierno bo prikazan promocijski film o projektu (glej prilogo program konference).

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM), ki je bil imenovan za nosilca projekta z namenom razvijanja modela inkluzivnega zagotavljanja dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim družbenim skupinam, pa bo isti dan (18. novembra ob 16.00) odprtje razstave z naslovom Dotik preteklosti, ki je eden od rezultatov tega projekta.

O projektu
Projekt izpostavlja zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine, ki je eden od temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike. Projekt sta sofinancirala Evropska skupnost iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

V Sloveniji že nekaj let na področju kulture sistemsko in načrtno pristopamo k ukrepom za uresničevanje tega strateškega cilja. Muzeji in galerije kot varuhi kulturne dediščine tako namenjajo vse večjo pozornost vseživljenjskemu izobraževanju in vključevanju ranljivih skupin v javno življenje. V projektu, ki se je začel izvajati septembra 2013, so poleg Slovenskega etnografskega muzeja sodelovali Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski gledališki inštitut, Tehniški muzej Slovenije in Narodna galerija.

Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih skupin, ki so se pod vodstvom konzultantov mentorjev usposabljali v sodelujočih muzejih, galeriji in inštitutu.

V okviru projekta je bila povečana tehnična dostopnost muzejskih prostorov. SEM je bil dopolnjen z indukcijskimi zankami, s pomočjo katerih lahko naglušne osebe sledijo vodstvom po razstavah, s tipnimi kartami za orientacijo slepih in slabovidnih oseb v muzeju, izdelane so bile kopije izbranih muzejskih predmetov, nadgrajena je bila muzejska spletna stran.

Del projekta so bila izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta in pridobitev znanja s področja managementa kulturnih vsebin ter možnosti za vzpostavitev pogojev za delo invalidov in izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk, namenjena zaposlenim na projektu kot tudi muzejskim strokovnjakom.

Razvijali in izvajali so se novi in trajnostno naravnani pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. V muzejsko delo so se vključevali študentje iz ranljivih skupin.

O razstavi Dotik preteklosti v Slovenskem etnografskem muzeju
Dotik preteklosti so kopije originalnih muzejskih predmetov iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja, ki jih je muzej razvil in izdelal v sodelovanju s kustosi in pripadniki ranljivih skupin z namenom čim večje dostopnosti za vse.

Kopije 12 muzejskih predmetov so umeščene v stalno razstavo Med naravo in kulturo, obiskovalci se jim lahko približajo in se jih dotikajo.

So različnih velikosti, struktur in materialov (les, kovina ali kombinacija večih materialov), predstavljajo značilnosti določenega zgodovinskega obdobja, tehnik izdelave in načinov življenja ter seznanjajo s snovno in nesnovno dediščino Slovencev ter nekaterih zunaj evropskih kultur.

Ob razstavi so obiskovalcem na voljo tudi avdio vodniki v večih jezikih, tablice z videi v slovenskem znakovnem jeziku za gluhe in naglušne ter spremna publikacija.

Kontaktna oseba:
Eva Rožanc, koordinatorka projekta, Slovenski etnografski muzej,
01 300 87 81
031 734 644
eva.rozanc@etno-muzej.si 


You might also like