Učna ura iz zgodovine, literarne zgodovine in etnologije

Izbirate lahko med tremi učnimi urami, ki so zasnovane tematsko, glede na vsebino posameznih muzejskih zbirk in vsebujejo učni list, ki je vključen v ceno: Loško gospostvo. Gradovi. Mesto, Cehi ; Dr. Ivan Tavčar, visoško pohištvo ; Križanka 1 in 2. Program po dogovoru vključuje tudi ogled Škoparjeve hiše v muzeju na prostem na grajskem vrtu. Zgodovinska zbirka predstavlja obseg in značaj loškega zemljiškega gospostva, obsežne gospodarske, upravne in politične enote, v obdobju 973-1803 v lasti bavarske škofije Freising, približa nam življenje na srednjeveških gradovih (zbirka Zgornji stolp na Kranclju) in bivalno kulturo srednjeveške Škofje Loke (zbirki Komun in Loška slikana meščanska keramika) ter gospodarski in kulturni pomen mesta v srednjem in novem veku (Cehovska zbirka, Škofjeloški rokopis in Škofjeloški pasijon, kopije srednjeveških fresk). Stavbna zgodovina gradu je predstavljena in situ z arhitekturnimi ostanki, odkritimi pri arheoloških izkopavanjih v kletnih prostorih SV grajskega stolpa, kjer je prezentiran nekdanji grajski vhod z mestne strani, temelji starejšega okroglega stolpa, rekonstruiran grajski dvižni most in nekdanji nivo grajskega dvorišča. V kulturno-zgodovinski zbirki je na ogled dediščina pisatelja dr. Ivana Tavčarja in dediščina Kalanovega rodu, ki ga Tavčar opisuje v "Visoški kroniki". Muzej se ponaša z bogato etnološko zbirko, kjer je predstavljen način življenja v času pred industrializacijo in elektrifikacijo. Izstopa dediščina domačih obrti, nekdaj zelo razvitih na Škofjeloškem: sitarstvo, klekljarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, platnarstvo, barvarstvo, izdelovanje umetnega cvetja in malega kruhka.


Exhibitions and events from this museum

MOČ POGLEDOV Portretno slikarstvo Ivana Groharja

V Loškem muzeju Škofja Loka smo za leto 2011 v sodelovanju z...

Activities from this museum

Sprehod skozi 80 let Loškega muzeja Škofja Loka

Sprehod skozi 80 let Loškega muzeja Škofja Loka. Ogled muzeja pa bo mogoč do...

Agatina preizkušnja - Po poti Visoške Kronike

Pod vodstvom muzejskega vodiča učenci in dijaki odkrivajo prizorišča v Škofji...

Po poti gradov

Mladi obiskovalci odkrivajo življenje na srednjeveških gradovih. Najprej...

Na obisku pri teti Katri v Škoparjevi hiši

Delavnica se odvija v avtentičnem okolju Škoparjeve hiše v muzeju na prostem na...

Učna ura iz umetnostne zgodovine

Učna ura je zasnovana glede na vsebino umetnostne zbirke v muzeju in vsebuje...

Muzejske ustvarjalne delavnice

Mladi obiskovalci v ustvarjalnih muzejskih delavnicah upodabljajo predmete iz...

Muzejske ustvarjalne delavnice Tkanje s tkalsko deščico, Cvetje iz papirja in Kaligrafija

Mladi obiskovalci v muzejskih ustvarjalnih delavnicah spoznavajo dediščino...

Voden ogled Galerije Franceta Miheliča, slikarjeve stalne zbirke v srednjeveški žitnici - Kašči

Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki....

Voden ogled Galerije Franceta Miheliča, slikarjeve stalne zbirke v srednjeveški žitnici - Kašči

Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji...


Suggested Content