V Muzeju novejše zgodovine Slovenije že nekaj desetletij hranimo 2.026 originalnih Šelhausovih črno-belih negativov iz 2. svetovne vojne in neposredno po njej, večinoma v formatu 6 x 9 cm, iz osvobojenega in pol osvobojenega območja Bele krajine, Kočevskega ob Kolpi, Notranjske, Primorske, nekaterih drugih krajev Slovenije, Dalmacije in Tržaškega. Iz obdobja po 2. svetovni vojni hranimo okrog 150.000 negativov in diapozitivov iz raznih področij življenja na Slovenskem, v...
Read more
1 - 40 of 179 objects

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: barvni diapozitiv

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ

Edi Šelhaus: črnobeli negativ


Suggested Content