This is a collection from Estonian Sports Museum that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1478 objects

osavõtjakaart

diplom

Tallinna SVK liikmepilet

aukiri

aukiri

diplom

diplom

diplom

šarž Ilmar Kullam

TRÜ poksiesivõistluste diplom

diplom

diplom

Soome Töölisspordi Liidu veteranide kokkutuleku...

figuraalne kompositsioon

diplom

šarž Malesangar Keres

šarž Harri Piiper

NSV Liidu rahvaste I spartakiaadi osavõtja pilet

pagasilipik

fotokoopia

diplom

diplom

Eesti NSV lahtiste poksi esivõistluste diplom

diplom

diplom

diplom

õlimaal, portree N. Matvejev.

Toivo Vaalma eksliibris, õunapuu

protokollid

album

Toivo Vaalma eksliibris purjekaga

diplom

reklaamleht

diplom

Tööjõureservide üleliiduliste...

diplom

õlimaal, V. Põldsam täisfiguur.

dokument

šarž Johannes Kotkas

diplom


Suggested Content