This is a collection from Estonian Sports Museum that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1478 objects

tootekirjeldus

Kristjan Palusalu - maailma maadluskuningas

diplom

diplom

diplom

maksimumkaart

diplom

eksliibris

diplom

Toivo Vaalma eksliibris ujujaga

Eesti Spordi Biograafilise leksikoni koostamine,...

päevik 1999-2001

filateeliakomplekt

merekaart

diplom

diplom

diplom

diplom

aukiri

Leningradi Kehakultuuri- ja Sporditehnikumi...

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

Kuulutus

diplomid

kutse

šarž Heino Lill

stardiprotokoll

protokoll

Intervjuu Uno Källega

diplom

diplom

diplom

autogramm

diplom

Moskva Kõrgema Spordimeisterlikkuse Kooli diplom...

diplom

diplom


Suggested Content