SPODNJE PODRAVJE, DEŽELA KULINARIČNIH PREGREH

Temporary exhibition until 30.09.2022

Na interdisciplinarni razstavi predstavljamo zgodovinski pregled prehranjevanja obravnavanega območja od antike do sodobnosti ter z gastronomijo povezano nepremično, premično in nesnovno dediščino....

ŽENSKE ZGODBE - mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete

Temporary exhibition until 31.01.2022

Razstava Ženske zgodbe je nastala v sodelovanju 12 muzealcev in 9 muzejev skozi daljši čas. Izbrano je gradivo in teme, ki se razpredajo kar 2700 let v preteklost ter se na koncu staknejo z 20....