Computer technology

13 objects

Vatrogasna tehnika

6 objects

Prometna tehnika

14 objects

Tekstilna tehnika

4 objects

Zaštitna oprema

1 object

Radijska i televizijska tehnika

16 objects

Gramofoni i magnetofoni

20 objects

Strojarstvo

4 objects

Kućanska tehnika

21 objects

Mišićna energija, energija Sunca, vode i vjetra

4 objects

Telegrafija i telefonija

6 objects

Uzorci kabela

2 objects

Obrti

5 objects

Računska tehnika

18 objects

Elektroenergija

10 objects

Kemija

2 objects

Rasvjeta

6 objects

Instrumenti i učila

24 objects

Fizika

4 objects

Rudarska tehnika

15 objects

Geodezija

16 objects

Motori s unutarnjim izgaranjem

8 objects

Tehnika pisanja i umnožavanja teksta

14 objects

Uredska oprema i pribor

3 objects

Crpke

1 object

Elektrokemijska tehnika

5 objects

Geologija

1 object

Velikani hrvatske znanosti i tehnike

1 object

Ratna tehnika

1 object

Metalurgija

1 object

Medicinska tehnika

8 objects

Astronomija i astronautika

1 object

Poljoprivredna tehnika

2 objects

Rendgenska tehnika

2 objects

Parni strojevi

4 objects

Fotografska tehnika

4 objects