VINO NA MEJI / VINO NA GRANICI

Razstava je rezultat skupnega dela treh slovenskih (Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje) in treh hrvaških arhivov (Državni arhiv za Medžimurje, Državni arhiv u Varaždinu, Državni arhiv u Zagrebu), ki se je delovno poimenovala SIHeR in je edinstven primer sodelovanja arhivov v širši regiji. Posvečena je vinu, ki je kulturno močno povezano z zemljo in ljudmi obravnavanega območja. Tako na slovenski kot na hrvaški strani meje pridelujemo in uživamo podobno vino, kar je zagotovo rezultat skupnega zgodovinskega izročila in sodobnih trendov.


Razstavo na 20 panojih spremlja slikovno bogato opremljen katalog.


Exhibitions and events

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content