Velikanska najdba - prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju

Na ljubljanskem močvirji je našel posestnik gospod Peruci za znanost prezanimive sledove iz predhistoričnih časov stavljena človeških stanovanj na koleh in sredi voda, tako zvane “pfalbauten”. Uže se dalje koplje. Več o tem prihodnjič.” Takole je novico o odkritju kolišč pri Igu z naslovom Velikanska najdba objavil časopis Slovenski narod 28. julija 1875. Letos praznujemo140. obletnico dogodka, ki je Ljubljansko barje za nekaj let postavilo v središče zanimanja domače in tuje javnosti.
Ob jubileju so v Krajinskem parku Ljubljansko barje pripravili razstavo o dediščini ižanskih kolišč, ki jih je tedanji vodja Deželnega muzeja Kranjske Karl Deschmann (Dragotin Dežman) v neposredni bližini Iga prvi izkopaval. Razstava predstavlja Dežmanovo dejavnost v obdobju tedna pred in po pričetku izkopavanj. Odkritju je sledil izreden odziv javnosti po celotni Avstro-Ogrski monarhiji in tudi širše, kar traja vse do danes, ko so kolišča na Igu razglašena za spomenik državnega pomena in vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Ob razstavi Velikanska najdba, ki bo v kleti muzeja na ogled od 3. 12. 2015 do 10. 1. 2016, bo za ekskluzivni enomesečni ogled razstavljeno tudi najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, najdeno na Ljubljanskem barju leta 2002.

Ižanska ali Dežmanova kolišča so del 111 prazgodovinskih kolišč okoli Alp, ki so od 2011 vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Ostaline prazgodovinskih naselij so najpomembnejši arheološki vir za raziskovanje zgodnjih agrarnih družb v Evropi. Najdbe nudijo podroben vpogled v življenje prazgodovinske Evrope od leta 5000 do 500 pr.n.št. V času kolišč je prišlo do nekaj odkritij, ki so tako brezčasna, da se zdijo samoumevna. Keramika je ena izmed njih in najbolj znane so ravno okrašene posode z dežmanovih kolišč.

Na razstavi bodo poleg arhivskih in današnjih podob Barja, na ogled in otip dostopne tudi replike koliščarskih predmetov, maketa Ljubljanskega barja ter vsebine nadgrajene resničnosti.

Pri pripravi razstave so sodelovali Narodni muzej Slovenije, Mestni muzej Ljubljana ter ZRC SAZU Inštitut za arheologijo. Razstavo so omogočili Ministrstvo za kulturo, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO ter občina Ig.

*
Foto. Matevž Maternoster / MGML


Exhibitions and events

Obrazi Ljubljane

Permanent exhibition

Mestni muzej Ljubljana je stičišče poznavanja zgodovinskega razvoja prostora, na katerem je zrasla današnja Ljubljana: od prazgodovinskega mostiščarskega naselja štiri...

Plečnikova hiša – biser slovenske kulturne dediščine

Permanent exhibition

Vabljeni v Plečnikovo hišo, kjer je arhitekt Jože Plečnik (1872–1957) živel in ustvarjal od leta 1921 do svoje smrti in kjer se je porajala Plečnikova Ljubljana. Obiščite njegov dom in si oglejte...

Activities from this museum

VseVODOved, otroški vodnik po razstavi VODA

Hej, radovednež! Prisluhni vodoljubcema žabici Ljubi in Cevku in se potopi...


Suggested Content