Thonetovo pohištvo

Prikazan je enkraten izum Michaela Thoneta, ki je metodo krivljenja lesa pripeljal od obrtne do industrijske proizvodnje. Njegovi izdelki iz krivljenega lesa so bili modni hit v pohištveni opremi od sredine 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne in jih najdemo tako v meščanskih stanovanjih, kavarnah, gostilnah, kmečkih domovih, kot tudi na gradovih. Po preteku patenta leta 1869 so nastajale tovarne tudi drugod po Avstro-Ogrski in tudi na slovenskih tleh. Med njimi je najdlje delovala tovarna na Duplici pri Kamniku.

Več v publikaciji: Thonetovo pohištvo na Slovenskem avtorjev Marka Lesarja in Zore Torkar


Exhibitions and events

Odsevi kamniških tisočletij

Permanent exhibition

Odsevi kamniških tisočletij, stalna razstava je zasnovana tako, da prikazuje življenjski prostor širšega kamniškega območja od do sedaj znanih paleontoloških najdb,...

Mesto - podeželje

Permanent exhibition

Razstava obiskovalcu ponuja vpogled v različne načine vsakdanjega življenja v preteklosti, ki so se vseskozi močno prepletali, vplivali drug na drugega in tako dajali svojevrsten značaj...

Grajski salon

Permanent exhibition

Grajski salon je svojevrstna stalna postavitev, saj predstavlja stavbeno zgodovino gradu in izboljšave skozi stoletja. Z odkritjem in prenovami poslikav ter starejših arhitekturnih...

Kašče iz Tuhinjske doline - muzej na prostem

Permanent exhibition

Muzej na prostem ohranja in predstavlja nekatera kmečka gospodarska poslopja (kašče, sušilnica sadja, drobilka za sadje, vodnjak) iz 18. in 19. stoletja, ki jih danes skoraj ni več,...

Show all

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content