RÖMISCHE GRABDENKMÄLER

Avtorica dr. Anja Ragolič v uvodnih poglavjih knjige na kratko predstavlja geografsko lego kasnejše kolonije Petovione, ki s prihodom Rimljanov prejme uradno ime Colonia Ulpia Traiana Poetovio. V naslednjih podpoglavjih na kratko poda argumente zamejitve antičnega mestnega teritorija, navede lego grobišč in predstavi, katere vojaške enote so izpričane v mestu in njegovem zaledju ter kaj nam razkrivajo imena o prebivalstvu v mestu in na podeželju. Uvodni del zaključuje s predstavitvijo epigrafskega raziskovanja na petovionskem območju. Osrednji del knjige predstavlja 455 nagrobnih spomenikov, ki so razdeljeni na dva sklopa: v prvem delu (Kat. št. 1–239) so predstavljeni nagrobni spomeniki ožjega mestnega območja Petovione, v drugem (Kat. št. 240–455) pa so geografsko od zahoda proti vzhodu opisani nagrobniki v mestnem teritoriju (agru).Exhibitions and events from this museum

Stalna razstava TRADICIONALNE PUSTNE MASKE NA PTUJSKEM OBMOČJU

Vabimo vas na odprtje stalne razstave Tradicionalne pustne maske na ptujskem...

Grajska galerija - SLIKARSKI MOJSTRI OD 16. DO 18. STOLETJA

Od petka, 7. septembra je v drugem nadstropju ptujskega gradu Pokrajinski muzej...

POZNOGOTSKO TABELNO SLIKARSTVO IN KIPARSTVO (1450-1530)

Leta 2012 smo po nekajletnem premoru v petih prostorih drugega nadstropja...

UMETNOST srednjega in zgodnjega novega veka 1200 - 1550

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož hrani vrhunske umetnine iz obdobja srednjega...

Activities from this museum

ORFEJ IN EVRIDIKA, muzejska delavnica za družine

Dragi otroci, spoštovani starši, v soboto, 26. septembra 2020, vas od 10. do...

OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI

Učenci: si pod vodstvom muzejskega pedagoga ogledajo arheološko razstavo...

MAVRICA GRAJSKE MIŠKE FLORMAJ

Otroci: - se naučijo iz primarnih zmešati sekundarne barve - pomagajo miški...

BODI ARHEOLOG

Vabimo vas, da na spletni strani Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož (www.pmpo.si)...

PTUJSKI GRAD

Ptujski grad je danes urejen kot muzej. V pritličju si obiskovalci lahko...

PTUJ - STAROSTA SLOVENSKIH MEST

Učenci si pod vodstvom lokalnega vodnika ogledajo staro mestno jedro in med...

ZLATI BAROK

Ptujski grad je sredi 17. stoletja kupil Valter grof Leslie. Njegovi potomci so...

ZGODBE O TRADICIONALNIH PUSTNIH MASKAH 2

Učenci si pod vodstvom muzejskega pedagoga ogledajo zbirko mask. Med ogledom...

ZGODBE O TRADICIONALNIH PUSTNIH MASKAH 1

Predšolski otroci prisluhnejo zgodbi o Malem kurentu. Pod vodstvom muzejskega...

MINIMUZIKANTI

Otroci poslušajo zgodbo o vitezu Valterju, z njim jahajo po svetu, spoznajo...


Suggested Content