Antikvarie Iréne A Flygare från Upplandsmuseet och jordbrukarna Kerstin och Ove Leijon tar kaffepaus i flyghavreplockningen, Stora Bärsta, Uppsala-Näs socken, Uppland juli 1981


Exhibitions and events from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content