Gammalt svärdfäste eller kanske knivfäste, snidat av karbauhorn. De döda få klingorna med sig i graven, men fästet tages av och gömmes. (Orig. nr...


Exhibitions and events from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content