Tradicija mlinarstva in žagarstva je pravzaprav edino, kar se je ohranilo iz Trubarjevih časov. Ob potoku Rašica in obema zgornjima pritokoma je bilo v preteklosti petindvajset takih žag. Danes je v prvotni obliki ohranjena le Temkova žaga. TEMKOVA ŽAGA Temkova žaga na Trubarjevi domačiji je venecijanka samica, kar pomeni, da ima v jarmu vpet samo en žagin list. Je stara več kot dvesto let in je doživela več izboljšav. Zadnja letnica na ostrešju je 1873. Žago je 1985/86 obnovilo Gozdno...
Read more
1 - 0 of 0 objects

Suggested Content