1 - 40 of 417 objects

-: PRIHOD IZGNANCEV V MELJSKO KASARNO (MARIBOR,...

-: DOBRODOŠLICA KOČEVARJEM (1941)

-: SLOVENSKI IZGNANCI NA HRVAŠKEM (BJELOVAR, 1941)

-: IZGNANCI IZ CELJA V SRBIJI (1941)

-: SLOVENSKI IZGNANCI (ZAJEČAR, 25.9.1941)

-: SLOVENSKI IZGNANCI (PARAČIN, 1941)

-: SLOVENSKI IZGNANCI (ZAJEČAR, 1941)

-: MIRKO VERČKOVNIK (BOREC CELJSKE ČETE)

-: RAKUNOVA HIŠA (USTANOVITEV MO OF CELJE)

-: IVAN SKVARČA (BOREC CELJSKE ČETE)

-: TONE GRČAR - JOHAN

-: POGORIŠČE (BUKOVŽLAK, 1941)

-: POGORIŠČE (BUKOVŽLAK, 1941)

-: FRANJO VRUNČ (BOREC CELJSKE ČETE)

-: RUŠEVINE ZAVŠKOVEGA MLINA (ŠENTRUPERT, 1941)

-: VILČ ŠLANDER - GROM (BOREC CELJSKE ČETE)

-: KOZOLEC MARIJE SENICA (KOZJANSKO 1941)

-: CVETKA JERIN (RESEVNA, 1945)

-: PRAZNOVANJE OSVOBODITVE (KOZJANSKO, 1945)

-: PRAZNOVANJE OSVOBODITVE (KOZJANSKO, 1945)

-: PRAZNOVANJE OSVOBODITVE (KOZJANSKO, 1945)

-: UMIK NEMCEV (ŠENTJUR, 1945)

-: UJETI NEMCI (CELJE, 11.5. - 12.5.1945)

Jože Koleša: PO BOJIH ZA CELJE (CELJE, 11.5.1945)

Jože Koleša: KOLONA NEMŠKIH UJETNIKOV (CELJE,...

Jože Koleša: KOLONA NEMŠKIH UJETNIKOV (CELJE,...

-: PRIHOD V. PREKOMORSKE BRIGADE (SPLIT, 1944)

-: PRIHOD V. PREKOMORSKE V SLOVENIJO (ČRNOMELJ,...

-: PREHOD IN PRIHOD V. PREKOMORSKE V SLOVENIJO...

-: PREHOD V. PREKOMORSKE ČEZ KOLPO (VINICA, 1945)

-: GRADITEV MOSTU ČEZ REKO KOLPO (VINICA, 1945)

-: SVEČANI SPREJEM V. PREKOMORSKE BRIGADE...

-: SVEČANI SPREJEM V. PREKOMORSKE BRIGADE...

-: SKUPINSKA FOTOGRAFIJA V. PREKOMORSKE BRIGADE...

-: PRISILNA TELOVADBA ZAPORNIKOV (CELJE, 1941)

-: STRELJANJE TALCEV (CELJE, 22.7.1942)

-: STRELJANJE TALCEV (CELJE, 22.7.1942)

-: STRELJANJE TALCEV (CELJE, 22.7.1942)

-: STRELJANJE TALCEV (CELJE, 22.7.1942)

-: STRELJANJE TALCEV (CELJE, 22.7.1942)


Suggested Content