This is a collection from National Museum of Science and Technology that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 135238 objects

Åskledarskåp

Telegrafbord

Reostat

Ringklocka

Skrivapparat

Åskledare

Åskledare

Telegrafapparat

Galvanometer

Galvanometer

Frekvensmätare

Receiver- Vibrator

Telegrafapparat

Typmaskin

Impulssändare

Mikrofon

Isolator

Element

Telefonapparat

Telefonapparat

Galvanoskop

Telefonapparat

Radiomottagare

Telefonapparat

Manöverbricka

Omkastare

Provskåpsplint

Knappväxel

Telefonväxel

Siderofon

Telefonväxel

Inledningsplint

Telefonapparat

Mikrofon

Chefstelefon

Signalmaskin

Mikrofon

Mikrofonförstärkare

Telefonväxel

Hörtelefoner


Suggested Content