This is a collection from Royal Armoury that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1498 objects

pistolhölster

Kruthorn, Sachsen(?) ca 1610.

Kruthorn för fängkrut, Tyskland (?), 1600-talet.

Bössa med snapplås, infjäderslås, pipa Bayern ca...

Snapplåslodbössa med svenskt snapplås, springlås,...

Snapplåslodbössa med svenskt snapplås, springlås,...

Snapplåsstudsare, springlås, infjdäerslås, ca...

Kruthorn med kulpung, Sachsen ca 1600.

Fängkruthorn, troligen tyskt från 1500-talet.

Fängkruthorn, Tyskland, 1500-talets första hälft.

Kruthorn, tillverkat av Mas Massön, Norge 1698.

Kruthorn av s k holländsk typ, Sydtyskland 1602.

Fängkruthorn, daterat 1742.

Fängkruthorn, Tyskland (?), 1500-tal

Fängkruthorn av trä, Tyskland(?), 1500-tal.

Kruthorn, Italien (?), 1600-tal.

Kruthorn av tidig militär typ för hakeskyttar och...

Dolk, jambiyah, Osmanska riket, 1600-talets mitt

Sköld, 1500-tal (?).

Hjullåsstudsare, Teschen, 1630-tal, stocken...

Hjullåslodbössa, Teschen, s.k. teschitzbössa,...

Hjullåslodbössa, Teschen, 1600-talets mitt

Hjullåslodbössa, Teschen, daterad 1661 på...

Ett konvolut innehållande harts av det slag, som...

Flintlåspistol, Örebro ca 1750-1775.

Gevär med underhammarlås för patron med...

Hjullåspistol, västeuropeisk typ, möjligen svensk...

Flintlåsbössa, Johan Reichardt, Stockholm,...

Flintlåslodbössa med fyrkantigt lopp, tillverkad...

Flintlåsstudsare med orientalisk pipa, låset av...

Flintlåsstudsare, Joachim Rosenhell, Norrtälje,...

Flintlåsstudsare utan lås, Bernhard Ortner,...

Kruthorn, dosformigt, av horn, trol. 1600-tal.

Krutflaska, Sverige, 1700-talets början.

Kruthorn, 1700-talets börjn, svenskt.

Kruthorn.

Krutflaska, Ryssland, 1700-talets slut.

Käpp av ljust, knöligt trä.

Stockholmsalmanack för år 1733.

Solfjäder, 1700-tal.


Suggested Content