This is a collection from Estonian Sports Museum that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1478 objects

aukiri

töötõend

diplom

Leopold Tõnsoni korteri plaan

aukiri

diplom

eriümbrik

diplom

aukiri

kiri Rein Aunale

diplom

Toivo Vaalma eksliibris laskuriga

treeneri töötõend

FCD A. Ineshin

diplom

diplom

TRÜ teaduskondadevaheliste maadlusvõistluste...

Meenutused

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

šarž Gustav Võntso

käsikiri

diplom

diplom

diplom

FDC H. Nabi

üleliidulise üliõpilasspartakiaadi diplom

reklaamkaart

šarž Raivo Aljaste

diplom

diplom

maksimumkaart

Poksivõistluste Lahtine ring diplom

diplom

diplom

Tartu maratoni diplom

Tartu linna kehalise kasvatuse õpetajate...


Suggested Content