1 - 3 of 3 objects

-: Relikviarij z relikvijo sv. Janeza Krstnika

-: Relikviarij s podobico sv. Ane

-: Relikviarij v obliki čaše z relikvijama sv....


Suggested Content