201 - 240 of 23630 objects

Tkalstvo

Omara

Tesarstvo

Stol ali pručka

Stol ali pručka

Plug

Streharstvo, krovstvo

Ognjiščna oprema

Pomožna gospodinjska naprava

Igrača, skrinja, omara

Vzorčniki in vajenice

Vzorčniki in vajenice

Vzorčniki in vajenice

Vzorčniki in vajenice

Vzorčniki in vajenice

Orodje za košnjo

Shranjevanje pridelka, skrinja

Sani

Plug

Orodje, naprava za poljedelstvo

Plug

Ograja

Plug

Skrinja

Orodje in naprave za sadjarstvo

Čipkarstvo

Sani

Predilstvo

Prenašanje bremen

Občasno naseljeno bivališče

Orodje, naprava za poljedelstvo

Orodje, naprava za poljedelstvo

Oglarska koča

Stol ali pručka

Obuvalo

Voz

Posodje in pribor

Kozolec, streha

Žebljarstvo

Brana