201 - 240 of 184668 objects

Fat

Stenmur, Kättsta, Ärentuna socken, Uppland 2003

Loge/fähus, Sämjesta 1:24, Rasbo socken, Uppland...

Ingrid Skerfe-Nilsson - gobeläng, Uppsala 1952

Julfest - "glatt Q-riphkalas", Uppsala 1964

Tre män med radioapparat utanför Altuna kyrka,...

"Gulli och Brita matar hönsen", Sävasta, Altuna...

Elitjazz på Ugglan med Börje Fredrikssons...

Julmarknad i Håga, Uppsala 2005

Dalälven och Karl XIII:s bro, Älvkarleby

Ateljéporträtt - kvinna, Alunda, Uppland

Arkeologisk schaktningsövervakning, kvarteret...

Musikgruppen Fellows - Anders Willén, kompgitarr,...

Segling, Upsala Segel Sällskap, Uppland, juni 1951

Kvinna vid köksbord, Örbyhus, Uppland 1973

Arkeologisk undersökning, Stenhagen, Uppsala 2002

Väntkur, Lännaholms järnvägsstation, Länna,...

Selbåge

Brudpar i trädgård, Alunda, Uppland

Bostadshus, Skogstibble 12:1, Skogs-Tibble...

Arkeologisk förundersökning, vy från storhög,...

Undersökningsyta kvarteret Snickaren, Centrum,...

Översvämmade strandängar, sannolikt vid Kyrksjön,...

Vävprov

Vävprov

Fotograf Gunnar Sundgrens trädgård

Trafiksäkerhetskampanj, trafikveckan, Uppsala,...

Vy över Svista 7:1, Bälinge socken, Uppland 1976

Polsk delegation, Uppsala 1947

Två kvinnor framför bostadshus, 1910-tal

Man med skärmmössa, Uppland

Vy över Fullerö gård, Fullerö 21:36, Fullerö,...

Kronikerhemmet, senare Tunåsens sjukhus,...

Fartyget Anton i Uppsala hamn, Uppsala 1937

Sked

Man och kvinna vid Fysiologiska institutionen,...

Stadsteatern - "Colombe", Uppsala 1951

Gårdsinteriör, kvarteret Hästen, stadsdelen...

Julfest på Rickombergaskolan, Uppsala 1964

Nobelpristagare i litteratur, François Mauriac,...