201 - 240 of 1498 objects

Guldmedalj För Tapperhet i Fält, Sverige, modell...

Flottans distinktionstecken, det s.k....

Kommendörskors, Vasaorden, Sverige, nuvarande...

Ordensknapp, klädd med Vasaordens band, i mitten...

Rosett av serafimerblått sidenmoaréband.

Släpspänne klätt med Svärdsordens band.

Guldmedalj "För Tapperhet i Fält", Sverige,...

Band till kronprins Gustavs och kronprinsessans...

Porträtt i gips av Torsten Lenk.

Ordensminiatyrkedja som tillhört konung Karl XV.

Svärdsordens riddarkors, modell från 1800-talets...

Miniatyr av riddartecken, Vasaorden, Sverige, m:...

Ordenstecken för riddare av Vasaorden, m: 1772.

Kraschan för kommendör med stora korset av...

Kraschan för kommendör med stora korset av...

Kraschan för kommendör med stora korset av...

Etui, innehållande riddarkors, Nordstjärneorden,...

Ordenstecken för riddare av Nordstjärneorden,...

Riddarkors, Nordstjärneorden, Sverige, modell...

Miniatyr av riddarkors, Nordstjärneorden,...

Kraschan för kommendör av Nordstjärneorden,...

Kraschan för kommendör, 1 kl., Nordstjärneorden,...

Ordensband, Svärdsorden, Sverige.

Ordenstecken för kommendör av Nordstjärneorden,...

Tjänstetecken, Svärdsorden för större ämbetsmän...

Riddarkors, Svärdsorden, Sverige, ca 1789.

Ordenstecken för riddare med stora korset av...

Manteldekoration för riddare med stora korset av...

Ordenstecken, Svärdsorden.

Bröstdekoration för riddare med stora korset,...

Kraschan för riddare av Serafimerorden, Sverige,...

Kraschan för kommendör med stora korset av...

Ordenstecken, Riddare med stora korset,...

Kraschan för kommendör, 1 kl. av Svärdsorden,...

Kraschan för kommendör med stora korset av...

Kraschan för riddare av Serafimerorden, Sverige,...

Riddarkors, modell 1860, Serafimerorden,...

Ordensfäste för Vasaorden.

Hjullåsbössa, s.k. Standbüchse, pipa av Georg...

Kraschan för riddare av Serafimerorden, Sverige,...