201 - 240 of 33665 objects

16de eeuws gezelschap op een terras

Kermis op de Nieuwmarkt te Amsterdam

Een bijbellezing aan het Hof van Karel de Grote

Ananas

Blauwe winde

De dorpsmuzikant in een herberg

Interieur van een zeventiende-eeuwse Vlaamse...

Kembang Sepatoe

Bladpootkreeft

Het eiland Porto Santo

Een achteroverleunende jager op stroper

Weidelandschap met sloot en boerderij

Dijklandschap met wandelend paar

Een bosrand; links enkele koeien

De heide bij Wolfheeze

Tekenaar in bergachtig landschap

De beek

Interieur van een boerderij

Interieur van een boerderij

De Hollandse vloot onder bevel van Admiraal de...

Het IJ op 12 mei 1849. Kroning van Willem III

Landschap in Zwitserland

Borstbeeld van een veldheer in harnas, profiel

Heilige Familie met Magdalena en tweede heilige

Portret van een man (kop), profiel naar links

Studie van staande vrouw (karyatide)

Job op de mestvaalt door zijn vrouw bezocht

Offers gebracht aan het altaar van Niobe

Darius' gezin voor Alexander; krijgsgevangenen

Offers gebracht aan het altaar van Niobe; Latona...

Ontscheping van Romeinse vaandels

Brennus werpt zijn zwaard in de weegschaal

Romulus geeft opdracht tot de Sabijnse maagdenroof

Twee studies van vrouwenkop in profiel

Marteldood van Romeins officier

Lachende meisjeskop, een sluier in het haar

Jongenskop, een baret op het hoofd

Portret van jonge man met baret

Maria, geknield, geeft het Kind de borst

Vier goden en godinnen, gezeten op wolken