161 - 200 of 23630 objects

Stol ali pručka

Miza ali mentrga

Kašča

Posoda, posodje, oblikovanje železa

Sklednik

Sklednik

Pribor

Skedenj, svisli, pod, senik, tehnična...

Vodnjak

Most ali brv

Orodje, naprava za poljedelstvo

Čebelnjak

Oprema živine

Hiša, tehnična dokumentacija in makete

Posodje in pribor

Čebelarsko orodje

Čebelarsko orodje

Oprema živine

Čebelarsko orodje

Oprema živine

Pletarstvo in vrvarstvo

Orodje, naprava za poljedelstvo

Brana

Orodje, naprava za poljedelstvo

Kovaštvo

Orodje, naprava za poljedelstvo

Sodarstvo, škafarstvo

Sodarstvo, škafarstvo

Obuvalo

Tesarstvo

Postelja, ležišče

Omara

Sklednik

Predilstvo

Peč

Suhorobarstvo

Živinski hlev, staja

Hiša, dnevna soba

Pribor

Vrata, portal