161 - 200 of 218015 objects

textil, cloth@eng

skrin

kärl, Krukskärva

Krukskärva, kärl, vessel@eng

stämpel

Örnöga., Örnöga

kniv med slida, Kniv

djurfigur, Djurhuvud

bildkonst

hänge, Svamp

slätningsredskap, Kalebass.

sked, spoon@eng

Lerkärlsfragment., fragment, fragmento@spa

snäcka, shell@eng

Kantfragment, kärl, skål

medicinmansmössa

fragment, kärl

figur: människa; huvud, Keramikfragment.,...

avslag, Stenavslag, stone@eng

mola, mola

Lerkärlsfragment, kärl

hatt, Kuliregnhatt, hat@eng

Stenkniv., kniv, stone@eng

pil

bord, table@eng

Lerkärlsfragment, kärl, vessel@eng

eldstad, Plankor, arafoka

slända med trissa, Slända.

snäcka, shell@eng

Pannband., pannband, me-aká

kärl, vessel@eng

Krukskärva, kärl

Kantfragment, kärl

Lerkärlsfragment, kärl

snöre

Dansklädnad, klädnad

Djurfigur, figur, figurine@eng, sculpture@eng

Träkrok, krok

Pall., pall

ring