121 - 160 of 23630 objects

Orodje za obdelovanje

Orodje za košnjo

Orodje za košnjo

Orodje, naprava za poljedelstvo

Orodje za predelovanje pridelkov

Oprema živine

Sodarstvo, škafarstvo

Sodarstvo, škafarstvo

Sodarstvo, škafarstvo

Orodje, naprava za poljedelstvo

Sodarstvo, škafarstvo

Suhorobarstvo

Hiša, tehnična dokumentacija in makete

Orodje, naprava za poljedelstvo

Suhorobarstvo

Gozdarsko orodje

Oprema živine

Suhorobarstvo

Hiša, tehnična dokumentacija in makete

Oprema živine

Predilstvo, orodje za predelovanje pridelkov

Predilstvo, orodje za predelovanje pridelkov

Voz

Oprema živine

Oprema živine

Oprema živine

Kozolec

Kozolec

Čebelnjak

Vrata, portal

Vrata, portal

Oprema živine

Vrata, portal

Vrata, portal

Vrata, portal

Orodje za predelovanje pridelkov

Postelja, ležišče

Postelja, ležišče

Zibelka

Zibelka