81 - 120 of 970 objects

Kavarsko žydų pradžios mokykla

Skuodo (Kretingos aps.) sinagogos aronkodešas.

Fanios Jocheles šeima

Viekšniečių grupinis portretas

Rozos Strašun-Alperavičienės portretas

Studentų sionistinės organizacijos "Hosmonei"...

Studijinis merginos portretas

Vabalninko gyventojo Maušos Tokerio vaikų grupinė...

Vilniaus žydų realinės gimnazijos mokytojų ir...

Korelickų šeimos grupinis portretas

Sofijos ir Rivekos portretas

Tamara Kac su kitais sionistinio judėjimo nariais

Vabalninko žydų orkestras

Studijinis vyro portretas

Studijinis vyro portretas

Merginos portretas

Vyro portretas

Vilniaus universiteto žydų studentų korporacijos...

Keturių vaikų grupinis portretas

Vabalninko gyventojo Simono Molkės portretas

Rašytojas B. Galperinas

Šiaulių gimnazijos hebrajų kalba mokytojas...

Mažo vaiko portretas

Vabalninko gaisrininkų rikuotė

Vaikų sanatorija Biršone

Gydytojo Geldfano šeimos portretas

Teodoro Šabado portretas

Chackelis Lemchenas su žmona Ela

Chackelis ir Ela Lemchenai

Broliai Bederiai su žmonomis

Studijinis moters portretas

Ana Štromaitė, Eugenija Štromienė, Kopelman...

Chajos Valdmanaitės portretas

Scena iš Kauno žydų teatro studijos spektaklio

Barucho (Boriso) Heršuni portretas

Gydytojo Goldfaino portretas

Vabalninko gyventojos Malkos Areliškytės portretas

Lietuvos žydų jaunimo grupinė fotonuotrauka

Malūno savininko Ginzburgo jaunesnysis sūnus

Pesios ir Kalevo Lipšic portretas.