81 - 120 of 1498 objects

Fängkruthorn av elfenben, Tyskland (?), 1600-tal.

Ordensband för riddare av Nordstjärneorden,...

Silvermedalj För Tapperhet till sjöss, Sverige,...

Miniatyrkraschan, Elefantorden, Danmark, som...

Kommendörskors med svärd, norska S:t Olavsorden,...

Bröstdekoration för riddare med stora korset av...

Miniatyrkraschan, S:t Andreasorden, Ryssland, som...

Miniatyr av ordenstecken, Vasaorden, Sverige,...

Kors för riddare av konung Carl XIII:s orden,...

Bröstkors för riddare av konung Carl XIII:s orden.

Kraschan för riddare av Serafimerorden, Sverige,...

Kraschan, liknande m:1873 för riddare av...

Ordenstecken för riddare av konung Carl XIII:s...

Ordenskedja, Vasaorden, Sverige, buren av Oskar I...

Kommendörskors, Vasaorden, Sverige, m: 1860.

Svärdsmedaljen av silver, Sverige.

Svärdsmedaljen i guld (enda exemplaret).

Svärdstecknet, svärdsorden, Sverige. Instiftat...

Riddarkors, 1kl, efter 1856, Svärdsorden, Sverige.

Kraschan för kommendör med stora korset av...

Vasamedaljen, Sverige, förgyllt silver, 8:e...

Ordenstecken för riddare av Vasaorden, Sverige,...

Nordstjärneorden, Sverige, nuvarande modell.

Riddarkors, II kl, Vasaorden, Sverige, m: 1889.

Kraschan för kommendör med stora korset av...

Serafimermedaljen av guld, 7.e storleken.

Kraschan m: 1952, Serafimerorden, Sverige.

Serafimerordenskedja för ärkebiskop 1818-1837.

Ordenstecken, insignium för tabellarieriddare...

Ordenstecken, kraschan, Neptuniorden, Sverige.

Ordenstecken, Frihetskorset (civil), 3 kl.,...

Kraschan för kommendör med stora korset,...

Ordenstecken, Innocence-orden, Sverige.

Kraschan för kommendör med stora korset (1 kl.)...

Ordenstecken (klenod) för kommendör med stora...

Ordenstecken m: 1847 för militär kommendör med...

Ordenstecken m: 1847 för militär kommendör med...

Kraschan för kommendör med stora korset av S:t...

Kraschan för riddare av Annuziataorden, Italien.

Ordenstecken för kommendör med stora korset av...