41 - 80 of 23630 objects

Posoda, posodje

Miza ali mentrga

Orodje, naprava za poljedelstvo

Posoda, posodje

Priprava za obešanje

Pletarstvo in vrvarstvo

Predmet za razsvetljavo

Pletarstvo in vrvarstvo

Pletarstvo in vrvarstvo

Lovska priprava

Lovska priprava

Gospodinjska naprava

Škatla, skrinjica

Gospodinjska naprava

Predilstvo

Posodje in pribor

Orodje za predelovanje pridelkov

Orodje za košnjo

Vrata, portal, plastika

Voz

Tesarstvo

Voz

Tkalstvo

Orodje za košnjo

Posoda, posodje

Posoda, posodje

Predmet za razsvetljavo

Oskrba z vodo

Gospodinjska naprava

Omara

Rezbarstvo

Vrata, portal, rezbarstvo

Kuhinja

Vrata, portal

Skrinja

Notranja oprema gospodarskih stavb, mlinarstvo

Kašča, tehnična dokumentacija in makete

Shranjevanje, kletarjenje

Čebelarsko orodje

Kašča, tehnična dokumentacija in makete