41 - 70 of 70 objects

Miha Maleš: Portoroški breg

Miha Maleš: Piran

Miha Maleš: Istranka (Zürich, »Arta«)

Miha Maleš: Raca

Miha Maleš: Bohinjski pastir

Miha Maleš: Egejska Makedonka

Miha Maleš: Jeseniška železarna

Miha Maleš: Kroparski žebljar I.

Miha Maleš: Avtoportret

Miha Maleš: Osnutek za fresko - Judita (Cirkvena)

Miha Maleš: Iz okolice Moravč

Miha Maleš: Makedonski kmetje

Miha Maleš: Ilustracije: Rožice iz Rezije, str....

Miha Maleš: Piran (»Na obali«)

Miha Maleš: Na obrežju

Miha Maleš: Modelka (osnutek za monotipijo)

Miha Maleš: Osnutek za fresko - Marijino...

Miha Maleš: Osnutek za fresko - Marijino...

Miha Maleš: Osnutek za fresko - Poslednja sodba...

Miha Maleš: Maziljenje rok

Miha Maleš: Načrt za vezeno blazino

Miha Maleš: Osnutek za plakat - za linorez...

Miha Maleš: Dr. France Stelè

Miha Maleš: Krumperk

Miha Maleš: Skica za Prešerna

Miha Maleš: Mladi muc

Miha Maleš: Ilustracija

Miha Maleš: Beg

Miha Maleš: Travica

Miha Maleš: Vdova