1 - 40 of 114 objects

Vito Globočnik: BOGO GRAFENAUER, ZGODOVINAR -...

Vito Globočnik: Draft for a column with a wounded

Vito Globočnik: OSNUTEK ZA KOLONO

Vito Globočnik: AVTOPORTRET

Vito Globočnik: AVTOPORTRET S PALETO

Vito Globočnik: PORTRET PESNIKA CENETA VIPOTNIKA

Dore-Maj Klemenčič: ŽENA V BORBI

Vladimir Lakovič: DEMONSTRACIJE LJUBLJANSKIH ŽENA...

Vito Globočnik: AVTOPORTRET S KUČMO

Vito Globočnik: AVTOPORTRET

Vito Globočnik: In a studio

Vito Globočnik: VIOLINIST

Vito Globočnik: MULOVODEC. ZIMA NA BARJU.

Vito Globočnik: OSNUTEK ZA KOLONO

Vito Globočnik: TRNOVO

Vito Globočnik: PORTRET CIRILA RUSA

Vito Globočnik: TEROR NA VASI

Vito Globočnik: ŽENSKI PORTRET

Slavko Kores: POŽGANA VAS. PO BITKI.

Slavko Kores: STRELJANJE TALCEV

Slavko Kores: PARTIZANSKA VAS GORI

Slavko Kores: SPOMIN NA PADLEGA TOVARIŠA

Slavko Kores: NARODNI HEROJ JOŽE LACKO

Slavko Kores: NARODNI HEROJ JOŽE LACKO

Anton-Gojmir Kos: Ustanovni kongres Komunistične...

Tone Kralj: Streljanje talcev, 13.10.1942

Tone Kralj: BEŽEČA MATI

Tone Kralj: ILEGALCI

Tone Kralj: JUŽINA

Tone Kralj: GRADNJA NOVE GORICE

Tone Kralj: GRADNJA TOVARNE LITOSTROJ

Tone Kralj: GRADNJA TOVARNE LITOSTROJ

Vinko-Vanja Turk: PORTRET MARTE NOVAK

Vladimir Lamut: AVTOPORTRET

France Mihelič: LJUBLJANSKI ZAPORI

Nikolaj Omersa: VOZIČEK Z MRLIČI

Nikolaj Omersa: INTERNIRANCA

Cita Potokar: INTERNIRANKA

Cita Potokar: MOTIV IZ TABORIŠČA

Cita Potokar: INTERNIRANKI