18. maj je Mednarodni dan muzejev

Ob 18. maju, Mednarodnem dnevu muzejev, bodo zaposleni v slovenskih muzejih tudi letos pripravili različne prireditve, programe in dogodke. Mednarodni dan muzejev obeležujejo po celem svetu, pri tem pa sodeluje več kot 30.000 muzejev v več kot 100 državah.

Program, ki bo obiskovalcem brezplačno na voljo v muzejih in galerijah po vsej Sloveniji, najdete na tej povezavi: http://slovenia.icom.museum/dokumenti/MMD_2012_program.pdf. 

Muzeji v svetu globalnih sprememb – novi izzivi, nove pobude je nosilna tema letošnjega leta in
Mednarodnega muzejskega dne 2012, ki ga že od leta 1977 organizira Mednarodni muzejski svet
ICOM-a.

Svet globalnih sprememb ponuja muzejem nove razstavne fabule z aktualnim in angažiranim akcentom
in nujno kontekstualizacijo razstavljene vsebine. Sodobne informacijske tehnologije tudi muzejem
ponujajo številna komunikacijska orodja za njihovo ažurno dvosmerno komunikacijo, obenem pa
sprožajo povsem nove oblike muzejskega dela. Uporaba novih tehnologij je nepogrešljiva pri
raziskovalnem delu, komunikaciji in interpretaciji razstavnih vsebin in v vsestranski komunikaciji muzeja
z družbo in s svojimi uporabniki. Dostopnost, reprezentativnost, participacija so pojmi, ki zaznamujejo
delovanje muzejev tudi v njihovih imaginarnih pojavnih oblikah ali digitaliziranih muzejih. Pomembno je
dejstvo, da je dediščina sodobne družbe predvsem nematerialna, nesnovna dedišcina, zato je toliko
umestnejši razmislek o inovativnih raziskovalnih in dokumentacijskih pristopih in oblikah interpretacij
muzejskega gradiva, ki vključujejo sodobne nove tehnologije.


You might also like

BETWEEN PRAISE AND OBLIVION

Obsojamo!

A short history of the internet

RAZMEJITVE

Rudolf Maister' Day

HOW PETER I RESETTLED ARMENIANS TO AZERBAIJAN