Exhibits of the complex. Ronald MacDonell the British vice-consul of Baku in 1918

At the time I protested before the Armenian National Council, and still maintain that they made one of the biggest mistakes in their history when they supported the Bolsheviks against the Muslim. The whole of the blame for this policy must be laid at the door of the Armenian Political Society known as the Dashnaksutyun... Without Armenian support the Bolsheviks in those days would never have dared to take action against the reactionary Mussulman. "
Ronald MacDonell the British vice-consul of Baku in 1918. About the situation inside and outside of Azerbaijan during the arrival of the British army led by General Dunsterville" from the report dated as of December 5, 1918. Archive of Foreign Affairs of Great Britain, Fo 371/3657 27502, I.465.

 В то время я выразил протест перед Армянским Национальным Советом, и сейчас утверждаю, что они совершили одну из самых больших ошибок в своей истории, поддержав большевиков против мусульман. Вся вина за эту политику лежит на армянской политической организации «Дашнакцутюн» … Без поддержки армян, большевики никогда не осмелились бы начать действия против противоборствующих мусульман.
Рональд Мак Донелл, Донесение о событиях внутри и за пределами Азербайджана накануне прибытия британских войск генерала Денстервиля от 5 декабря 1918 г. Архив Иностранных дел Великобритании, ф. 371/3657 27502, И.465.


بعد 4 أيام، بدأ صراع بين البلاشفة والمسلمين الأذربيجانيين بسبب نزع السلاح من السفينة الشحنية الأذربيجانية، مما أدى ذالك إلى مذبحة مارس الدامية. حيث انضم الأرمن إلى البلاشفة وكاد يطردون المسلمين الأذربيجانيين من باكو. حين ذالك ،قمت باحتجاج أمام المجلس الوطني الأرمنين كما الآن أقوم و أشيّد أنهم، أي- الأرمن بدعمهم البلاشفة في الحرب ضد المسلمين ، ارتكبوا أحد أكبر الأخطاء في تاريخهم. يجب أن يتحمل على المنظمة السياسية الأرمنية"داشناكتسوتيون" جميع المسؤلية ... لو لم يكون دعم الأرمن لم يشن البلاشفة عمليات عسكرية ضد المسلمين المحتجيين
رونالد ماكدونيل ، " من تقرير الجنرال دينسترفيل المؤرخ 5 ديسمبر 1918 حول الوضع داخلي وخارجي لأذربيجان عشية وصول القوات البريطانية إلى أذربيجان. () أرشيف وزارة خارجية بريطانيا، 37/3657 27502 ،

4 gündən sonra müsəlman gəmisinin tərksilah edilməsi səbəbindən bolşeviklərlə müsəlmanlar arasında münaqişə başladı, bu da mart qırğınları ilə nəticələndi. Ermənilər bolşeviklərlə birləşdilər və demək olar ki, müsəlmanları Bakıdan sıxışdırıb çıxardılar. Bu vaxt mən Erməni Milli Şurası qarşısında öz etirazımı bildirmişdim və indi də iddia edirəm ki, müsəlmanlara qarşı mübarizədə bolşevikləri dəstəkləməklə, onlar öz tarixlərində ən böyük səhvlərdən birini etmişlər. Bu siyasətə görə bütün günahı erməni siyasi təşkilatı “Daşnaksütunun" üzərinə qoymaq lazımdır... Ermənilərin dəstəyi olmasaydı, bolşeviklər heç vaxt müqavimət göstərən müsəlmanlara qarşı əməliyyatlara başlamazdılar.
Ronald Mak Donell, "General Denstervilin Britaniya qoşunlarının Azərbaycana gəlişi ərəfəsində Azərbaycanın daxilində və xaricində vəziyyət haqqında 5 dekabr 1918-ci il tarixli raportdan. Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin arxivi, F. 371/3657 27502, İ.465.


You might also like

27 September - Remembrance Day

Exhibits of the complex. Nariman Narimanov

Our Historical Monuments: Gulistan Castle

A beautiful new website for two major artists!—cdkoppelman.org

May 28 -Independence Day

Azerbaijan National Carpet Museum