Exhibits of the complex. Said Mahammad al-Vazareh Maragheyi.

During the bloody March days in Baku, I strictly asked the new government led by Shaumyan to secure the safety of Iranians and their property and called upon the parties to end, by any means and methods, the killings and lootings, and restoration of peace... Many people died from both sides in this devastating wat. So, only the commission set up by myself to collect and identify the wounded and killed established that over 5 thousand Iranians and non-Iranian Muslims were killed, and the said commission was tasked with shrouding and burial of these corpses.
Said Mahammad al-Vazareh Maragheyi,
“Political memories", Tehran, 1994, p. 49.

خلال أيام مارس الدموية في باكو، أنا طالبت الحكومة الجديدة التي يقودها شاهميان بضمان أمان الإيرانيين وممتلكاتهم ، ودعوت إلى وقف القتل والعنف من كلا الطرفين واستعادة الأمن... وتركت هذه المعركة الأهلية المدمرة العديد من الخسائر من كلا الجانبين. وأظهرت اللجنة التي شكلتها لجمع الجثث وتحديد هوياتها أنه قتل أكثر من 5 آلاف إيراني وغير إيراني مسلم في المعركة، ونفذّت اللجنة مهمتها في تكفين و دفن جميع هذه الجثث
محمد سعيد مراغي، "ذكريات سياسية"، طهران، 1994، ص. 49

В кровавые мартовские дни в Баку я самым серьезным образом потребовал от нового правительства, возглавляемого Шаумяном, обеспечить безопасность жизни и имущества персидско-подданных, призывал любыми средствами и способом принудить стороны к прекращению убийств и грабежей, и к восстановлению мира... В этой разрушительной внутренней войне были многочисленные человеческие жертвы с обеих сторон. Так, только созданной мною комиссией, для собирания убитых и раненых, и установления их личности, было установлено, что число погибших иранцев и неиранцев мусульман превышает 5000 человек. Захоронение всех этих трупов по мусульманским обычаям легло на плечи этой комиссии.
Мохаммед Саед Марагеи,
«Политические воспоминания», Тегеран, 1994, стр. 49.

Bakıda qanlı mart günlərində mən, ən ciddi surətdə Şaumyanın rəhbərlik etdiyi yeni hökumətdən iranlıların canının və malının təhlükəsizliyinin təmin edilməsini tələb etdim, hər bir vasitə və üsulla, nə olursa-olsun tǝrəflərin qətl və qarətlərə son qoymağa məcbur edilməsinə, asayişin bərpa olunmasına çağırdım.... Bu dağıdıcı daxili müharibədə hər iki tərəfdən çoxlu sayda insan tələfati oldu. Belə ki, ölülərin və yaralıların yığılması, şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün yalnız mənim yaratdığım komissiya tərəfindən 5000 nəfərdən artıq iranlı və qeyri-iranlı müsəlmanın qətlə yetirildiyi sübut olundu. Bütün bu cəsədlərin kəfənələnməsi, dəfni həmin komissiyanın öhdəsinə düşdü.
Məhəmməd Said Marağeyi,
"Siyasi xatirələr", Tehran, 1994, s. 49.

Keywords: Muhammad-Maragheyi

You might also like