Kultura v številkah 2010-2012

Ministrstvo za kulturo je pripravilo pregled osnovnih podatkov v kulturi s predstavitvijo dostopnosti, ponudbe in povpraševanja, materialnega položaja kulture, organizacije, kadrov in plač ter Prešernovih nagrad.

»Slovenska kulturna politika je bila doslej šibka pri predstavljanju dejanskega stanja v kulturi, še zlasti glede njene dostopnosti. Objava temeljnih podatkov na vseh področjih kulture je prvi in odločilni korak k sistematičnemu spremljanju položaja ustvarjalca, producenta, kulturne infrastrukture in uporabnika kulture. S tem bo podana trdnejša podlaga za načrtovanje kulturne politike,« ob objavi poudarja minister za kulturo dr. Uroš Grilc.

Vpogled v zastavljen pregled statistične slike slovenske kulture bo ministrstvo nadalje še nadgrajevalo in ažuriralo.

 

Kultura v številkah 2010-2012


You might also like

BETWEEN PRAISE AND OBLIVION

Obsojamo!

A short history of the internet

RAZMEJITVE

Rudolf Maister' Day

HOW PETER I RESETTLED ARMENIANS TO AZERBAIJAN