Zbirka laboratorijske opreme in merilnih naprav

66 objects

Galerijska zbirka

3 objects

zbirka industrijske železnice

7 objects

zbirka sakralne umetnosti

11 objects

Etnološka zbirka Liznjekove domačije

4 objects

zbirka fosilov in mineralov

24 objects

Strokovna knjižnica GMJ

2 objects

rudarska zbirka

13 objects

planinska zbirka - fotografije

5 objects

Vilmanov arhiv

4 objects

Zbirka tehniške dediščine

36 objects

kovaška zbirka

5 objects

Zbirka maket

1 object

etnološka

202 objects

planinska zbirka - arhiv

2 objects

Zbirka tehniške dediščine jeseniške železarne

0 object

oglarska zbirka

7 objects

Arheološka zbirka

27 objects

Likovna zbirka

39 objects

mestna zbirka

0 object

Zbirka plakatov

65 objects

Zdravstvena zbirka

3 objects

planinska zbirka- pedagoško andragoška

43 objects

zbirka razglednic

70 objects