Historical Museum of the city of Cracow - Pomorska Branch

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Oddzial Pomorska

Jesteśmy po to, by poznawać, chronić, przybliżać współczesnym i przekazać naszym następcom niepowtarzalne dziedzictwo przeszłości Krakowa.


Exhibitions and events

We don't have anything to show you here.


Educational programs

We don't have anything to show you here.


Collections

We don't have anything to show you here.


Suggested Content