Monika Slemc in Nina Čelhar, Podrejanja, slike

Na razstavi z naslovom Podrejanja se predstavljata dve mladi umetnici: Nina Čelhar in Monika Slemc. Dve slogovno in likovno zelo različni slikarki, se poglabljata v človeka, razmišljata o njem in o njegovem delovanju v sodobni družbi. O današnjem hitrem načinu življenja, človekovih potrebah, željah, hrepenenju in nuji po odmiku od vsakdanjega živžava. O varnem in energetsko napajajočem zatočišču. Monika Slemc razmišlja o odnosu človek-narava, Nina Čelhar pa o odnosu človek-bivanjska arhitektura.

Monika Slemc v naravi črpa navdih in je njeno zatočišče pred burnim in preobremenjenim, toda še vedno enoličnim, vsakdanom. Izhaja iz lastnih posnetkov narave, v glavnem narejenih z mobilnim telefonom, ki jo skoraj vedno spremlja. Dela Monike Slemc gledalcu ne omogočajo sproščujočega pogleda na vrh gore ali mu dajejo občutek nadzora. Difuzno naslikana podoba ga od njih odtujuje, hkrati pa ustvarja občutek gibanja, migetanja. Podoba se izmika, gledalca zmede in mu onemogoča jasen pogled. Monika na platnu upodobi pogled, ki v stvarnosti ni mogoč.

Nina Čelhar pa se v svojih delih posveča sodobni bivanjski arhitekturi, ki jo raziskuje skozi odnose človek-hiša, hiša-narava, narava-človek. Raziskuje odnos, ki ga ima sodoben človek do prostora, v katerem živi; zanima jo, kaj od njega pričakuje in zahteva ter kaj potrebuje. Oseben prostor namreč predstavlja materialen odsev prebivalčevih osebnih vrednot, je odraz njegove notranjosti. Ker se poglablja predvsem v intimne prostore, oblikovane za individuum, so v ospredju slikanja enodružinske bivalne arhitekture.

Avtorici in njuna dela bo predstavila kustosinja razstave Ana Papež Križaj.  Na ogled do 20. septembra 2019.

 

Keywords: PMN2019

Exhibitions and events

We don't have anything to show you here.

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content