Inventura 19

Razstava likovnih del dijakov umetniške gimnazije likovne smeri, Gimnazija ŠCV


Z razstavo Inventura 19 se dijaki od 1. do 4. letnika predstavljajo z deli, ki so nastala v šolskem letu 2018/2019 pri predmetih risanje in slikanje, likovna teorija, predstavitvene tehnike, osnove varovanja dediščine, plastično oblikovanje in bivalna kultura. Razstavo vsako leto dijaki tudi sami oblikujejo in postavljajo pod mentorstvom profesorjev strokovnih predmetov. Inventura je skupni projekt Gimnazije Velenje in Galerije Velenje. Dijaki tekom šolskega leta obiskujejo galerijske razstave in to zgledno večletno sodelovanje se zdaj že tradicionalno v maju zaključuje z razstavo njihovih aktualnih izdelkov.


Exhibitions and events

Volbenk Pajk (1915-2005), Pričevalec modernističnega mesta

Temporary exhibition at Velenje Gallery until 23.11.2019

Volbenk Pajk je v Velenje, ki letos praznuje 60-letnico nastanka modernističnega mesta ob Paki, prišel leta 1952. Nemudoma se je v življenje mesta vključil z vso svojo energijo in bil pobudnik za...

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content