Lapidarij

Ob ohranjeni kamniti dediščini spoznavamo ljudi ter življenje skozi dve tisočletji dolgo preteklost Kamnika in okolice. Antični spomeniki s Trojan, iz Mengša in Šentpavla po svoji raznolikosti, likovni oblikovanosti in epigrafski izpričevalnosti sestavljajo lepo zbirko. Za zgodovino srednjega veka so pomembni trije reliefni kamni: relief z angelom grbonoscem je pomemben zaradi ene najstarejših upodobitev kamniškega grba, relief svetega Florijana je krasil hišo premožnega trgovca Stettnerja, nedaleč od nje pa je bil na pročelje vzidan kamnit izvesek z usnjarskim znamenjem. Baročno dobo, zgodovino gradu Zaprice in njihovih lastnikov pojasnjuje nagrobna plošča plemiča Wiederkehrja, zaton fevdalizma in mestne avtonomije pa ponazarja mejnik, ki je še v 18. stoletju označeval konec kamniškega mestnega ozemlja, tako imenovanega pomirja.

Več v publikaciji: Lapidarij kamniškega muzeja avtorjev Mirine Zupančič, Zore Torkar, Marka Lesarja in Milana Lovenjaka


Exhibitions and events

Odsevi kamniških tisočletij

Permanent exhibition

Odsevi kamniških tisočletij, stalna razstava je zasnovana tako, da prikazuje življenjski prostor širšega kamniškega območja od do sedaj znanih paleontoloških najdb,...

Mesto - podeželje

Permanent exhibition

Razstava obiskovalcu ponuja vpogled v različne načine vsakdanjega življenja v preteklosti, ki so se vseskozi močno prepletali, vplivali drug na drugega in tako dajali svojevrsten značaj...

Thonetovo pohištvo

Permanent exhibition

Prikazan je enkraten izum Michaela Thoneta, ki je metodo krivljenja lesa pripeljal od obrtne do industrijske proizvodnje. Njegovi izdelki iz krivljenega lesa so bili modni hit v pohištveni...

Grajski salon

Permanent exhibition

Grajski salon je svojevrstna stalna postavitev, saj predstavlja stavbeno zgodovino gradu in izboljšave skozi stoletja. Z odkritjem in prenovami poslikav ter starejših arhitekturnih...

Kašče iz Tuhinjske doline - muzej na prostem

Permanent exhibition

Muzej na prostem ohranja in predstavlja nekatera kmečka gospodarska poslopja (kašče, sušilnica sadja, drobilka za sadje, vodnjak) iz 18. in 19. stoletja, ki jih danes skoraj ni več,...

Show all

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content