Gostujoča predstavitev knjige Henrika Neubauerja: SLOVENSKE OPERE – od Belina do Božjega delca

Knjiga, ki ima blizu 300 strani in skoraj 200 enot slikovnega gradiva se posveča operam in operam podobnim skladbam, ki so jih napisali slovenski skladatelji. Skladatelje in njihove opere opisuje v časovnem zaporedju glede na nastanek njihovega opernega prvenca. Temu sledijo vse morebitne izvedbe in preostale opere istega skladatelja. Vsa dela obravnava z vidika njihove recepcije glede na medijske odmeve in mnenja v strokovni glasbeni literaturi.

Triinsedemdeset skladateljev je v vsem obdobju od 18. stoletja do danes napisalo 167 pretežno celovečernih in nekaj krajših opernih skladb ali njim sorodnih glasbenih oblik. Med skladatelji so taki s končano izobrazbo iz kompozicije kot tudi tisti brez formalne izobrazbe, ki so znanje pridobili drugače (s študijem partitur, zasebnim poukom ipd.).

Librete za navedene opere je prispevalo 109 pretežno slovenskih piscev. Med temi je petintrideset ali malo manj kot ena tretjina skladateljev, ki so si besedila za svojih 80 oper napisali sami.

Knjigi so dodana različna kazala: seznam slovenskih opernih skladateljev z njihovimi deli, letnicami nastanka in prvimi izvedbami, seznam naslovov glede na letnico nastanka s podatkom o izvedbi in avtorju, seznam piscev opernih besedil, seznam oper na nosilcih zvoka in slike ter seznam pri raziskavi uporabljenih virov.

Knjiga o slovenskih operah je namenjena vsem, ki imajo opero radi in jim veliko pomeni. Po njej pa naj bi segali tudi tisti, ki za operne ljubitelje in obiskovalce opernih predstav slovensko operno ustvarjalnost uvrščajo v vsakoletne sporede.

Knjiga je izšla s finančno pomočjo Slovenskega gledališkega instituta, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, SAZAS-a, Opere SNG Ljubljana, Glasbene matice Ljubljana in Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Predstavitev bo vodila novinarka gospa Neva Brun s sodelovanjem avtorja dr. Henrika Neubauerja in pisca spremne besede dr. Boruta Smrekarja, ki je pomagal z nasveti tudi med pisanjem knjige.

Lepo vabljeni!


Exhibitions and events from this museum

E-razstava "Gledališki utrinki 1966-2010"

Leta 2010 sta Slovenski gledališki inštitut in Festival...

PORTRETI PRVAKOV - prejemnice in prejemniki Borštnikovega prstana (1970-2015)

Razstava je del velike razstave ob 50. obletnici Festivala Borštnikovo...

HOJA ZA GLEDalIŠČEM - Od jezuitov do Cankarja

Stalna razstava osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od...

E-razstava "Festival Borštnikovo srečanje 2011"

E-razstava Festival Borštnikovo srečanje 2011 je v slovenskem in angleškem...

Activities from this museum

Gledališki rojstni dan v SLOGI – Gledališkem muzeju

Praznuj svoj veseli rojstni dan z gledališko obarvanim, igrivim in...

Izobraževalni programi SLOGI – Gledališkega muzeja

PONUDBA ZA SKUPINE Moje gledališče v malem* ustvarjalna delavnica, 60 minut,...

Delavnice ob razstavi Hamlet na Slovenskem

11. janauar 2016 - 14. marec 2016 Za skupine osnovnih in srednjih šol...


Suggested Content