Item saved to Collection. Tap here to check it out

Search

Find collections, tags & users

OK

EN SL

Tap here to find out more

about how to use the app

OK

Topic

Andrej Smrekar

Umetnost - slavospev življenju; Ob 50-letnici galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki

267
|
View Slideshow
30 items

izdajatelj

Galerija Božidar Jakac

avtor razstave

Andrej Smrekar

gradivo

Galerija Božidar Jakac, dokumentacija; Šolska kronika 1953, 1982; Pionirska kronika, 1956, 1982, Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki; zasebni arhiv Lada Smrekarja

267

6/12

Umetnost - slavospev življenju; Ob 50-letnici galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki


Tap here to save this

to your collection

OK


Suggested searches