Item saved to Collection. Tap here to check it out

Search

Find collections, tags & users

OK

EN SL

Tap here to find out more

about how to use the app

OK

Topic

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Zbirka Turkerij na Ptujskem gradu

836
|
View Slideshow
49 items
Ptujsko zbirko turkerij uvrščamo med evropske serije slik s turškimi motivi, ki so nastale po veleposlaniških potovanjih v Carigrad.

Turška vojaška prevlada v 15. in 16. stoletju je v Habsburškem cesarstvu spodbudila nastanek podobe barbarskega sovražnika krščanstva. Ob prelomu v 17. stoletje, ko je turška prevlada začela pojemati, so evropske države namesto prejšnje defenzivne politike začele krepiti odnose s Turki s političnimi zvezami in sklepanjem trgovskih poslov. Poslaništva Beneške republike, Anglije, Francije, Nizozemske, Švedske in Avstrije so zbirala podatke o turški državni ureditvi, dvoru in vsakdanjem življenju. S seboj so pogosto pripeljali umetnike, da bi tudi v sliki dokumentirali dogodke in prizorišča. V 17. stoletju je tako prišlo do spreminjanja podob. Stereotipno podobo največjega sovražnika krščanstva so predvsem na upodobitvah, ki niso bile namenjene propagandi, ampak so bile zasebnega značaja, nadomestile realnejše podobe. Nastajati so začele zbirke slik, ki pričajo o zanimanju bogatih in izobraženih Evropejcev za tuje kulture, o njihovih predstavah o skrivnostnem, bogatem in eksotičnem Orientu.836

6/12

Zbirka Turkerij na Ptujskem gradu

Tap here to save this

to your collection

OK


Suggested searches