Item saved to Collection. Tap here to check it out

Search

Find collections, tags & users

OK

EN SL

Tap here to find out more

about how to use the app

OK

Topic

a collection from
ssmadmin

Dostopno in plemenito ~ 200 let javnega glasbenega šolstva

494
|
View Slideshow
0 items

Razstava ob 200-letnici ustanovitve prve javne glasbene šole v Ljubljani

Ustanovitev prve javne glasbene šole je pred dvestotimi leti v Ljubljani in sploh na Slovenskem v prvi vrsti razširila dostopnost kakovostnega glasbenega pouka za večji krog mladih, ki so se želeli glasbeno izobraziti. Povečala in odprla je nove možnosti glasbenega izobraževanja predvsem zato, ker je bila za revne učence brezplačna in ker je bila njim, ki si zasebnega pouka glasbe ne bi mogli plačati, v prvi vrsti tudi namenjena. Njeno delovanje se je moralo od vsega začetka ozirati na druge učne zavode, ki so jih učenci glasbene šole redno obiskovali, in biti povezano s šestmesečnimi tečaji za učiteljske pripravnike, ki so glasbeno znanje potrebovali kot bodoči učitelji in organisti. Ker so glasbeno šolo ob plačilu šolnine, s katero so nabavljali inštrumente, lahko obiskovali tudi učenci premožnejših staršev, šola načeloma ni bila do nikogar izključevalna. To poslanstvo so za njo v spreminjajočih se razmerah s širjenjem in poglabljanjem glasbenega pouka prevzele druge glasbene šole, ki vse do današnjih dni plemenitijo naše vsakdanje življenje in spodbujajo našo ustvarjalnost. Podpora javnemu glasbenemu pouku zato tudi danes pomeni varovanje najširše dostopnosti glasbenega izobraževanja in vzgoje, ki plemeniti.

494

6/12

Dostopno in plemenito ~ 200 let javnega glasbenega šolstva

Tap here to save this

to your collection

OK


Suggested searches