This is a collection from City Museum of Göteborgs that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 64916 objects

- Föremål -

keramikskärva

keramikskärva

keramikskärva

keramikskärva

keramikskärva

keramikskärva

keramikskärva

skiss, bilder, scenografi, scenografiskiss

modeplansch, mode, tryck

modeplansch, mode, tryck

modeplansch, mode, tryck

modeplansch, mode, tryck

fotografi, bilder, påsiktsbild

fotografi, bilder, påsiktsbild

dokument, arkivalier, auktionsprotokoll

dokument, arkivalier, borgensförbindelse

grafisk bild, tryckt bild, bilder

rep, repfragment

trädrot, vidja, vallning

fat, serveringskärl

butelj, buteljglas, glas

dricksglas, glasskärva, glas, remmare

skoläder, sula, skodon, skosula

vidja, vallning

tunnbotten, tunnor, träbotten

kula, spelkula, spel

keramikskärva

rep, skoläder, sula, skodon, skosula

pinne, träföremål, vidja, träpinne

pinne, träpinne

skoläder, sula, skodon, skosula

kam, hårvård, benkam

skoläder, sula, skodon, skosula

fönsterglas, glasskärva, glas

keramikskärva

pipa, pipor, kritpipa

keramikskärva, porslinsskärvor

glasskärva, glas, dricksglas, remmare

kakel


Suggested Content