This is a collection from National Museum of Science and Technology that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 66593 objects

Skioptikonbild från institutionen för fotografi...

Tjänstemän vid Degerfors Järnverk 1877. Överst...

J. W. Axel Casselli. Ingenjör vid Degerfors...

Gustaf Reinhold Smerling. Bergsingenjör vid...

Flodin. Arbetare vid Degerfors Järnverk.

Fagrell. Arbetare vid Degerfors Järnverk.

Degerfors Järnverk. Disponentbostaden.

Ernst Odelberg. Disponent vid Degerfors Bruk.

E. Sylwan. Maskinmästare vid Ölands Alunbruk.

Bokhållare Stalup. Anställd vid Ölands...

Bokhållare Ström. Anställd vid Ölands Cemetfabrik.

Ingenjör Magnusson. Anställd vid Ölands...

Ingenjör Nyström. Anställd vid Ölands Cemetfabrik.

Carl Abraham Falk. Förvaltare vid Ölans Alunbruk.

Bjuf Bruk. F-fabriken.

Billsjö järnbruk. Masugnen.

Billsjö järnbruk. Gamla hyttarbetare som var...

Billsjö järnbruk. Sista masmästaren, Gustaf...

Billsjö järnbruk. Gamla vällingsklockan.

Billsjö järnbruk.De gamla lönnarna.

Billsjö järnbruk. Brukspatrons allé.

Billsjö Herrgård 1926.

Billsjö järnbruk. Gubben Söderlind kolar sin...

Billsjö järnbruk. Efter översvämningen 1 maj...

Billsjö järnbruk. Efter översvämningen 1 maj...

Billsjö masugn. Kalkugnen vid översvämningen 2...

Billsjön. Masugnskransen.

Billsjö Bruksherrgård.

Far och son. Carl Jansson 84 år gammal och Sixten...

Bjuf Gruva. Schakt I.

Bjuf Gruva. F-fabriken, motorkällare.

Invigningen av folkparken i Bjuf.

Bjuf Gruva. Elektricitetsverket.

Bjuf Gruva. Elektricitetsverket.

Bjuf Gruva.Gruvans sjukhus.

Disponent Kapten Henrik Nordenfelt, Hyttingenjör...

Blötberget sommaren 1905. Axel Alarik, Herman...

Masmästare A. Seberg med hustru. Masmästare vid...

Sista fotografiet av Ingenjör A. Silfversparre....

Hans Theobald Holm. Verkställande direktör för...


Suggested Content