This is a collection from National Museum of Science and Technology that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 76670 objects

Utställningen 100 innovationer.

Dokumentation av pedagogisk verksamhet i Tekniska...

Dokumentation av pedagogisk verksamhet i Tekniska...

Dokumentation av Tekniska museets utställning En...

Dokumentation av Tekniska museets utställning En...

Dokumentation av Tekniska museets utställning En...

Dokumentation av Tekniska museets utställning En...

Dokumentation av Tekniska museets utställning En...

Dokumentation av Tekniska museets utställning En...

Tekniska museets utställning En skruvad värld....

Tekniska museets utställning En skruvad värld....

Tekniska museets utställning En skruvad värld....

Tekniska museets utställning En skruvad värld....

Tekniska museets utställning En skruvad värld....

Dokumentation av föremålsväggen i Tekniska...

Dokumentation av föremålsväggen i Tekniska...

Dokumentation av föremålsväggen i Tekniska...

Televerkets stämpel.

Telefonkatalog.

Telegrafkabel.

Telegrafapparat.

Bäckströmssamlingen.

Bäckströmssamlingen.

Bäckströmssamlingen.

Bälgkameror för rullfilm samt för plåtar. Ur...

Jätteobjektiv ur Bäckströmssamlingen. Använt vid...

Lådkameror av trä med utvändig växling,...

Radiomottagare.Pressbilder Teliaprojektet.

Telefonkiosk utanför Telemuseum. (Pagod).

Antikvitets- och lösöresauktion i Vekhyttan,...

Stockholm Bildtelegraf använd på Skeppsbron 2...

Avlyssningsapparat för stereoöverföring från...

Avtal om Telemuseums samgående med Tekniska...

Generaldirektör Håkan Sterky. Avdelningsdirektör...

Grafisk framställning af abonnentökningen i AB...

Telemuseums 25-årsjubileum 1962. TV-app. 1931-och...

Telemuseums 25-årsjubileum 1962. Brander,...

Bild till utställningen 100 innovationer...

Bild till utställningen 100 innovationer...

Bild till utställningen 100 innovationer...


Suggested Content