This is a collection from National Museum of Science and Technology that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 66593 objects

Josef Larsson. Chef vid Degerfors Järnverk...

Joseph Larsson. Disponent vid Degerfors Järnverk...

Spik-Per. Arbetare vid Degerfors Järnverk.

Degerfors Järnverk. Disponentbostaden.

Em Wermer. Anställd vid Ölands Cemetfabrik.

Kindberg den äldre. Bruksförvaltare vid Lovers...

Ernst Kindberg. Bruksförvaltare vid Ölans...

Billsjö järnbruk. Billsjö Bruksherrgård, sedd...

Billsjö järnbruk.Kalkhyttan, troligen gammal...

Billsjö järnbruk. Rostugnen vid hyttan.

Billsjö järnbruk. Masugnen.

Billsjö järnbruk. Våghuset, smedjan och masugnen.

Billsjö järnbruk. Kontorsflygeln.

Billsjö järnbruk. Smedjan.

Billsjö järnbruk.Lilla hyttdammen 1918.

Billsjö järnbruk. Gamla vällingeklockan.

Billsjön. Smeden Hammarström begrundar förödelsen...

Bergsfogden Carl Otto Arvsin. Förvaltare vid...

Bjuf Gruva. Gamla fabriken sedd från väster.

Bjuf Gruva. Schakt III och elektricitetsverket.

Gamla arbetarbostäder vid Bjuf Gruva.

Från medaljgjutningen vid Björneborgs Jernverks...

Arbetare vid Björneborgs Jerngruva, vilka...

Assessor Peter Lagerhjelm.

Bolidens Gruva. Dagbrottet.

Carl Sahlins och Torsten Althins på besök vid...

Stora landsvägsbron över Svartån i Boxholm....

Boxholms Järnverk. Trådvalsning i Flemminge...

Boxholms Järnverk. Flemminge trådvalsverk.

Boxholms Järnverk. Martinverket och masugnen.

Boxholms Järnverk. Disponentbostaden Carlsberg.

Boxholms Järnverk. Brukskontoret utanför Svartån.

Boxholms Järnverk.Flemminge valsverk omkring 1919.

Boxholms Järnverk. Sågdammen omkring 1918.

Boxholms Järnverk. Mekaniska verkstaden omkring...

Boxholms Järnverk. Hopslagare i arbete med...

Boxholms Järnverk. Nya gångjärnsfabriken omkring...

Boxholms Järnverk. Gångjärnsfabriken omkring 1915.

Boxholms Järnverk. Sågverket omkring 1915.

Boxholms Järnverk. Klippspiksfabriken omkring...


Suggested Content