This is a collection from Gorenjska Museum that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1443 objects

Spominska plošča v Zalogu pri Cerkljah

Spominska plošča na Visokem pri Kranju

Vojaško pokopališče v Ukancu v Bohinju

Spomenik na pokopališču pri Sv. Katarini

Spomenik v Stari Loki

Spominska plošča v Spodnji Dobravi

Spomenik v Smledniku

Spomenik v Škofji Loki

Spominska plošča v Ratečah

Spominska plošča v Preddvoru

Spominska plošča v Podkorenu

Spomenik na pokopališču v Planini pod Golico

Spomenik v Naklem

Spomenik v Moravčah

Spominska plošča na cerkvi Sv. Katarine v Lomu...

Spomenik na pokopališču v Lescah

Kje grobovi so sinov …

Zemljica tuja bodi vam rahla!

Prevažanje avstrijskega 30,5 cm možnarja čez...

Jutranja prha na železniški postaji

Priprave na avstro-ogrsko-nemško ofenzivo

Fotografija pove več kot tisoč besed

»Njim, ki junaci so najbolji, svetinje zlate daje...

»Kako strašna slepota je človeka.«

V grobovih daljnih, tujih mi trohnimo…

Ognjeni pekel ob bodeči žici

Zbogom, orožje!

Gradnja lesenih objektov na planini Duplje

Minuli so boji, minulo trpljenje

Odsek bojišča 15. gorske brigade na Batognici

Taborišče na planini Govnjač

Žičniška postaja Kohlstätte

Električni vlak na vojaški ozkotirni železnici...

Končna postaja vojaške ozkotirne železnice v...

Vojaška elektrarna Feldkraftwerk pri Savici

Zelenica 1500 m, v ozadju Stol

Valvazorjev dom pod Stolom 1180 m, PD Radovljica

Kadilnikova koča vrh Golice (1836)

Planinski dom na Kovcah

Vrh Stola (2236 m)


Suggested Content