241 - 280 of 1265 objects

-: I. Hrvaško-slovenski katoliški shod v Ljubljani

-: Ljubljana

-: Brezje

-: Brezje

-: Znamenje na Gorenjskem

-: Brezje

-: Brezje

-: Brezje

-: Brezje

-: Brezje

-: Marija se prikaže Uršuli Ferligoj

-: Sveta Gora pri Gorici

-: Kostanjevica pri Novi Gorici

-: Srce Marijino

-: Jezus Kristus

-: Marija Pomagaj iz Brezij

-: Srce Jezusovo in sv. Jožef

-: Papež Leon XIII.

-: Srce Jezusovo

-: Srce Jezusovo

-: Sv. Janez obhaja Brezmadežno

-: Jezus pri evharistični daritvi

-: Marija s trnavo krono

-: Sejalec

-: Jezus otrok

-: Križani

-: Kalvarija

-: Srce Jezusovo

-: Jezusovo rojstvo

-: Brezmadežna in sv. Marija Magdalena Fontaine

-: Brezje

-: Relikviarij – obesek

-: Relikviarij – obesek z relikvijo sv. Fidelisa

-: Sv. Peter in Brezmadežna

-: Bogojina

-: Rajhenburg (Brestanica)

-: Rajhenburg (Brestanica)

-: Rajhenburg (Brestanica)

-: Samostan trapistov Rajhenburg (Brestanica)

-: Brezje